Spännande berg

Berggrunden i Jönköpingsområdet ska undersökas och kartläggas. Just nu finns fältpersonal från Sveriges geologiska undersökning, SGU här i länet för att samla in fakta om berggrunden.

Med hjälp av det material som samlas in kan geologer fastställa vilka bergarter som förekommer i Jönköpingstrakten. Man vill veta hur gamla bergarterna är och hur de bildats.

SGUs fältpersonal kommer arbeta här i länet av och till från och med den här veckan och fram till september.