Trafiken ivägen när polisen ska rycka ut

Trafiken har ökat ordentligt vid polisens utfart till Gjuterigatan i Jönköping sedan den nya bron över Munksjön byggdes.

Något som skapar stora problem när polisen ska rycka ut menar närpolisområdeschef Pehr Johansson:

Det var före jul som polisen kontaktade kommunen för att diskutera problemet med den ökade trafiken och svårigheterna för polisen att ta sig ut från polishuset.

Polisen, stadsdelskontoret och representanter för Norrporten som äger marken vid polisen träffades och diskuterade problemet.

Polisen lade fram ett förslag på en ny utfart direkt i rondellen. Men diskussionerna strandade eftersom kommunen menade att det inte fanns tillräckligt med pengar.

Norrporten och högskolan som äger marken har andra planer för området.

Nu planerar stadsbyggnadskontoret att bygga ett övergångsställe för att på så vis få trafikanterna att sänka hastigheten i området.  Men någon ny utfart blir det inte.