Kommunala friskolor i Jönköping

Alla kommunala skolor i Jönköpings kommun ska bli kommunala friskolor. Det beslut Jönköpings kommun idag.

På tisdagsförmiddagen informerades kommunens samtliga rektorer och gymnasiechefer om att de måste se över sina skolor för att diskutera hur de ska kunna bli mer attraktiva och klara konkurrensen fån de privata friskolorna.

Peter Jutterström som är moderat ordförande i gymnasienämnden menar att det handlar om överlevnad för den kommunala skolan.

Anledningen till den stora förändringen är att den kommunala skolan riskerar att förlora ungefär 4000 elever till läsåret 2010-2011 enligt kommunens beräkningar.

Dels minskar barnkullarna med 1000 barn och dels kommer friskolorna i kommunen att ha ökat så mycket att de kan ta emot ca 3000 barn.

Redan 2008 räknar kommunen med att skolorna ska ha hunnit profilera sig och göra de förändringar som krävs.

Kommunalråd Mats Green menar att det nu bara är upp till rektorerna att göra som de blivit ombedda.