Mullsjö kommun stäms

Fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet stämmer Mullsjö kommun inför Arbetsdomstolen för försök till provocerad uppsägning.

Enligt stämningen ska en kvinnlig anställd ha trakasserats, bland annat ska hon ha omplacerats utan vägande skäl. Hon blev inte informerad om förändringar på arbetsplatsen och hon ska ha missgynnats vid semesterplanering.

Förbundet yrkar att kommunen ska betala skadestånd på totalt över 300 000 kronor till den berörda kvinnan samt 185 000 kronor till förbundet.