Hägg (s) vill bygga ut häktet

Nu kommer politiska krav på att häktet i Jönköping måste byggas ut.

Det är socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg som i en fråga till justitieminister Beatrice Ask undrar vad regeringen gör för att lösa det akuta behovet av fler platser på häktet.

Carina Hägg undrar vilka konkreta planer det finns för att tillgodose kriminalvårdens lokalbehov och var häktet i Jönköping finns i den planeringen.