Dieseltank stod nära dricksvatten

Efter att ha ställt ut en dieseltank i en grusgrop i Bottnaryd har byggföretaget NCC polisanmälts för att ha brutit mot områdesskyddet.

Grusgropen ligger vid det vattenskyddsområde som bottnarydsborna får sitt dricksvatten från.

Enligt den polisanmälan som länsstyrelsen lämnat in så saknades det invallningar av tanken och en läcka hade kunnat skada dricksvattnet i Bottnaryd.

På NCC säger man att man tog bort tanken från grusgropen så fort miljöinspektörerna påpekade felet.