Lärarnas Riksförbund kritiserar kommunala friskolor

Lärarnas Riksförbund är mycket kritiska till Jönköpings kommuns beslut att göra om kommunens skolor till så kallade kommunala friskolor. Metta Fjelkner som är ordförande i förbundet menar att det är fel att överhuvudtaget kalla en skola kommunal friskola eftersom begreppet inte existerar.

Tanken med att göra om kommunens samtliga skolor till så kallade kommunala friskolor är att rektorerna ska få större ansvar menar Anne-Marie Grennhag (m) som är ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköpings kommun. Skolförvaltningens roll ska ses över och när det gäller personalfrågor ska rektorerna vara huvudansvariga. Men vid uppsägningar ska kommunens regler följas. Det här innebär att det egentligen inte blir någon större skillnad mot dagens skolor och Anne- Marie Grennhag har svårt att svara på vad som verkligen kommer att förändras.

- Idag kallar förvaltningen till många möten med rektorerna. Men imorgon är det rektorerna som ska beställa från förvaltningen vad de vill ha till sina enheter. På så vis hoppas vi att rektorerna ska spara tid som de kan använda till sitt pedagogiska arbete, säger hon.

En annan förändring är att rektorerna ska arbeta fram en egen profil för sin skola som ska göra att skolan blir mer attraktiv för eleverna. Men Metta Fjelkner på Lärarnas Riksförbund tror att det i första hand handlar om att kommunerna vill bli av med ansvaret för skolorna genom att istället lägga det på rektorer och lärare.

- Om man till exempel ska slopa administrationen på kommunhuset då är ju risken att man för över ytterligare administrativa uppgifter på lärarna, menar hon.

Nina König
nina.konig@sr.se