Kroniskt sjuka riskerar att bli bortprioriterade

De som har en kronisk sjukdom och behöver regelbunden vård riskerar att komma i kläm när vårdköerna ska kortas.

Ja, det slår landstingets revisorer fast i en rapport.

Revisorerna menar att dom kroniskt sjuka konkurreras ut av nya patienter som vill fram i vårdköerna.

Camilla Johansson har sjukdomen MS och är ordförande i Neurologiskt handikappades förbund på Höglandet. Hon är bekymrad.

- En kronisk sjukdom är ju liksom inte någon enkel förkylning, utan man behöver ju verkligen vård.

Landstinget kämpar ju för att korta vårdköerna. Men samtidigt som vårdgarantin ger löften om vård inom en viss tid - är det enligt Hälso- och sjukvårdslagen hur sjuka patienterna är som ska avgöra vilka som får vård först.

Men landstingets revisorers granskning visar att det finns en risk för felprioriteringar här.

De kroniskt sjuka som redan är inne i systemet omfattas inte av vårdgarantin - den gäller första läkarbesöket - därför kan alltså kroniskt sjuka komma i kläm.

Vi hör Kristdemokraten Arnold Carlzon i revisionen:

- Kroniskt sjuka som ständigt finns i vården riskerar att prioriteras bort.

Som ordförande i NHR får Camilla Johansson höra flera exempel på när kroniskt sjuka patienter inte får den vård som de hoppas på:

- Som att komma in på rehab - det är så många som köar.

Kristdemokratiska landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd säger att landstinget nu kommer kontrollera om det stämmer att kroniskt sjuka kommer i kläm o gör det det måste det bli ändring på det, menar hon:

- Det är inte acceptabelt att man måste vänta för att man inte tillhör en viss kategori.