Samarbete för en säkrare Nissastig

Gislaved och Hylte kommuner utökar nu sitt samarbete.

Ett gemensamt remissyttrande till Vägverket ska förhoppningsvis leda till att Nissastigen, rv 26 blir bättre och sökrare. 

I går träffades komunledningarna på Skärshult camping intill riksväg 26.

Karin Gustafsson är kommundirektör i Gislaved:

Hylte och Gislaved samarbetar redan i gränsbygdsfrågor som rör barn och skolgång. I framtiden kan det även handlar om  äldreomsorg och djurtillsyn.

Framöver kan också gemensamma ansökningar om EU-bidrag bli en del av samarbetet