Brand i sophög i Tranås

Branden i en sophög på JRABs avfallsanläggning i Tranås ger fortfarande vid 19-tiden en kraftig rök över området.

Röken från branden kan innehålla hälsofarliga ämnen varför allmänheten uppmanas att inte gå i närheten av branden. Bor man i närheten av branden bör man stänga fönster och ventilation.

Enligt brandingenjör Thomas Ljungren började det vid lunchtid brinna i ena kanten av avfallshögen som till största delen består av brännbart avfall. Vad som orsakade branden är fortfarande oklart. Flera räddnignstjänster är på plats för att bekämpa branden.