Äldrecentrum till Jönköping?

Jönköping kan bli ett riktigt äldrecentrum i framtiden.

Riksdagsledamot Magdalena Andersson (m) och kommunalråd Mats Green (m) vill att det nya nationella kompetenscentrum kring äldre som ska bildas ska hamna i Jönköping.

De båda politikerna skriver i ett pressmeddelande att Jönköping borde vara en självklar plats för ett sådant centrum eftersom bla Institutet för Gerontologi, dvs äldreforskning ligger här.

Det nya kompetenscentrat ska framförallt arbeta med anhörigas roll i vården och demens.