Ja till galleria bakom gamla trähus

Jönköpings kommun säger nu ja till att det byggs en ny butiksgalleria intill de gamla husen på Smedjegatan i Jönköping.

Tidigare ville ju fastighetsbolaget LE Lundberg riva de gamla husen för att bygga nytt, men efter protester från bland annat kulturförvaltningen och länsmuseet, så ändrade bolaget planerna. Nu blir de gamla fasaderna med anor från 1700-talet kvar och en ny galleria byggs på parkeringen bakom. En glasbyggnad ska binda ihop den nya gallerian med de gamla husen som också ska innehålla butiker.

Stadsbyggnadskontoret ger nu Lundbergs bygglov för det här, under förutsättning att politikerna godkänner planerna.