Dålig kunskap om offentligehetsprincipen i Jönköping tycker elever

Elever på Per Brahegymnasiets mediaprogram i Jönköping upplever att de blivit otrevligt bemötta när de begärt ut offentliga handlingar hos olika förvaltningar och myndigheter.

Elverna hade till uppgift att bland annat kolla inkommande post och begära ut en del offentliga handlingar. Vid flera tillfällen ska eleverna ha blivit ifrågasatta och vid några tillfällen ska personalen valt ut vad eleverna skulle få ta del av.

I ett brev till samtliga förvaltningar och myndigheter i kommunen påpekar elevernas lärare att det är anmärkningsvärt att kunskapen om offentlighetsprincipen är så dålig och att man borde utbilda personalen i vilka rättigheter även elever fån gymnasiet har.

Det enda stället där eleverna blev bra bemötta var Länsstyrelsen.