SVT anmäler Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har anmälts till jusitieombudsmannen av Lars-Göran Svensson som är reporter på Sveriges Televisions Uppdrag Granskning.

Anledningen är att ett brev från två lärare till socialtjänsten, där de slog larm om situationen för en flicka som for illa, inte diarieförts och att inga tjänsteanteckningar gjorts.

Det handlar om fallet Louise, och enligt anmälan finns det risk att det finns fler liknande brev som inte diarieförts.

Justitieombudsmannen kräver nu svar av Vetlanda kommun som har tid på sig till 25 juni med att förklara varför brevet inte diariefördes.