Oro för naturreservat i Lövhult

En markägare som är granne till friluftsområdet Lövhult utanför Nässjö är orolig för vad som händer om området omvandlas till naturreservat.

Kommunen har planer på ett reservat och grannen, som jagat älg där i 50 år vill bland annat veta vad det innebär för älgjakten.

Mannen undrar också hur man kan göra naturreservat av ett område när man under alla år struntat i de klagomål han och andra grannar haft efter att det byggdes en asfalterad rullskidbana på Lövhult. Banan med diken har gjort andra områden försumpade, menar grannen. Och det rimmar illa, skriver grannen till kommunen.