Mindre kalk till sura sjöar i länet

Nu kommer protester från Gislaveds kommun när det gäller pengar till kalkning. Naturvårdsverket vill dra ner på anslagen, trots att kommunen är hårt drabbad av försurade sjöar.

Det sura nedfallet har minskat med 30 procent och därför kan vi skära ner på kalkningen av sjöarna lika mycket.

Ja, det tycker Naturvårdsverket. Men det här slår olika hårt mot olika delar av landet eftersom surheten varierar så.

Jönköpings län är hårt drabbat av försurning och Gislaveds kommun är en av de kommuner som nu protesterar mot mindre pengar till kalkning.

- Vi vill inte bli Sveriges sura hörn, säger kommunekolog i Gislaved, Bengt-Göran Eriksson.

Vellemad är en av 130 sjöar i kommunen, och en av omkring 7000 sjöar i landet som kalkas regelbundet. Utan kalken skulle sjön bli så sur att fiskar och andra organismer inte längre skulle kunna fortplanta sig.

Därför väcker Naturvårdsverkets förslag protester. Även länsstyrelsen har reagerat på beslutet. I Jönköpings län har man sedan 1997 minskat på kalkningen med sju procent och nu måste man plötsligt skära ytterligare 20 procent på ett år.

- Vi tycker att det här har gått väl fort, säger Tobias Haag, länsstyrelsens samordnare av kalkning.

På naturvårdsverket har man sett att även om det sura nedfallet minskar så fortsätter man runt om i landet att använda för mycket kalk. 

Nu måste varje länsstyrelse se över att de inte använder mer kalk än nödvändigt, säger Anna-Helena Lindahl på Naturvårdsverket till P1 morgons Camilla Kvartoft. i Studio 1 i eftermiddag i P1.

Reporter Benedikta Cavallin, P1 morgon.