Högskolan i Jönköping i stark kritik

Högskolan i Jönköping är en av de högskolor som har flest anmärkningar i landet. Det visar en granskning som Högskoleverket har gjort.

I sex år har Högskoleverket granskat högskoleutbildningarna i landet. Idag kom resultatet av undersökningen och nu visar det sig att Högskolan i Jönköping är en av de högskolor som har fått flest anmärkningar i landet under perioden 2001-2006. Uppsala Universitet som låg sämst till hade 20 anmärkningar, sedan kom Linköpings universitet med 16 anmärkningar och därefter Högskolan i Jönköping med 15 anmärkningar. En anmärkning innebär att Högskolan måste rätta till problemet inom ett år för att inte förlora sin rätt att examinera elever i ämnet.

Trots att Högskolan i Jönköping har haft problem med anmärkningar under flera års tid och lyckats rätta till dem innan man förlorat examensrätten fick Högskolan återigen en anmärkning 2006. Den här gången var det röntgensjuksköterskeutbildningen som enligt högskoleverket inte höll måttet. Ragnhild Nitzler på Högskoleverket tror att de återkommande anmärkningarna kan bero på att Högskolan i Jönköping är dålig på att kvalitetssäkra utbildningen.

- På de lärosäten där man har ett fungerande kvalitetssäkringssystem så kanske man lättare upptäcker områden eller utbildningar som inte fungerar, menar hon.

Men rektor Thomas Andersson på Högskolan i Jönköping är kritisk till granskningen.

- Det kan vara så att Högskoleverket är konservativt och på det viset bromsat nytänkandet i en del fall. Vi har haft några program som skulle ha organiserats bättre, men vi har också arbetat experimentellt och inte alltid fått uppskattning för det, säger han.

Nina König
nina.konig@sr.se