Strippklubbsfejd går vidare

Striden om strippklubbens vara eller inte vara i Jönköping går vidare. Ägaren till Café absolut nöje, Dragan Bratic, överklagar nu tingsrättens dom.

Domen innebar i praktiken att bostadsbolaget Vätterbygdens byggnads AB kunde vräka Bratic. Rätten menade att han har ljugit om vad lokalen skulle användas till.

Nu överklagas alltså domen och Göta hovrätt ska ta ställning till om Bratic ljugit eller inte.