Krafttag mot frånvarande elever

Skolverket tänker nu försöka få bukt med problemet med elever som är frånvarande från skolundervisningen långa perioder.

Skolverket får dagligen frågor från skolor och föräldrar om skolpliktiga barn som inte går i skolan. Och nu hoppas skolverket genom en enkätundesökning få reda på hur många elever det handlar om och hur man arbetar i olika kommuner för att barnen ska komma tillbaka till skolan.

Rapporten, som kommer i slutet av året, ska underlätta för kommunerna att jobba för att färre barn är frånvarande från skolundervisningen.