Bristande social vård av äldre

Landstinget och Jönköpings kommun tar inte tillräcklig hänsyn till gamla människors speciella önskemål när de planerar för deras vårdbehov, till exempel om var de vill bo. Det visar forskning som doktorand Felicia Gabrielsson-Järhult gjort om just äldre människors erfarenheter och uppfattningar om vårdplaneringen i kommunen.

Felicia Gabrielsson-Järhult har under ett års tid varit med och videofilmat ett trettiotal av länssjukhuset Ryhovs vårdplaneringsmöten för att sedan kunna utvärdera dem. Hon har också pratat med de äldre, deras anhöriga och personal av olika slag. Syftet med undersökningen är såklart att förbättra vården. Och det behövs. För vårdplaneringen brister ofta i att tillgodose olika sociala behov hos de gamla, behov som Felicia menar är väl så nödvändiga att ta hänsyn till.

- De lyfts inte alltid lika tydligt som de fysiska sakerna. Man får veta att maten har levererats hem men inte hur, säger hon.

Tidigare undersökningar som Jönköpings kommun har gjort har visat att kommunens gamla är nöjda med sin vård men Felicia Gabrielsson-Järhult menar att det oftast är de relativt pigga gamla som svarat på enkäten. Och även om 70 procent visar sig vara nöjda så innebär ju det att det ändå är tre av tio som är missnöjda med vården.

- Dom har ju också rätt till ett bra liv. Vi behöver mera kompetenshöjande insatser och lära sig bättre att möta människor där de är, säger Felicia.

Hennes forskning visar att det är en trygghetssak att kunna välja ett boende som ligger så nära ens eget hem som möjligt. Och i Jönköpings kommunprogram fram till 2010 står det att kommunens stöd ska präglas av att de gamla ska ha frihet och valmöjlighet för att kunna leva självständigt. Men kommunalråd Mats Green säger att även om ambitionen finns att alla ska få bo där de vill så kommer det inte att kunna bli så, och han är självkritisk.

- Jag tror absolut att vi måste bli bättre när det gäller överlämningen från landstingsvård till kommunal omsorg. Där har vi mycket att göra.

Enligt Mats Green har nu Jönköpings kommun och landstinget träffats och vidare diskuterat de här frågorna.


Reporter: Helena Gustafsson
helena.gustafsson@sr.se