Värnamoläkare lär av USA-kollegor

Läkarna i Värnamo sjukvårdsområde har inlett ett samarbete med läkare i USA.

Målet är bland annat att lära sig mer om att mäta resultat och kvalitet.

Nu i april var fyra Värnamoläkare i Kalifornien och i höst kommer amerikanska läkare till Jönköpings län och tanken är att det här utbytet ska forsätta under dekommande åren.

Syftet är att åstadkomma god vård som står sig internationellt. I USA är man till exempel långt framme när det gäller att mäta resultat och kvalitet eftersom vården är konkurrensutsatt där. Och det är något som Värnamoläkarna vill lära sig mer om.