Stormskadorna värre än befarat

Skadorna i skogen i länet efter stormen Per är värre än befarat. Det visar den helikopterinventering som Skogsstyrelsen gjort och som blev klar i dag.

Fler träd än väntat ligger kvar i skogen och dessutom har många skador av granbarkborren registrerats.

- Läget är mycket allvarligt i södra Sverige, säger Johanna From som är inventeringens projektledare på Skogsstyrelsen.

På myndighetens kartor över södra Sveriges skog är det fullständigt nedlusat av bruna och röda prickar. Varje röd prick anger ett område där träd fallit efter stormen Per och varje brun prick visar på ett område som är angripet av granbarkborren.

Totalt har nära 6 000 områden med stormfälld skog registrerats och problemet är att många av dem är små och svåra att komma åt. Skogsstyrelsen räknar med att runt 16 miljoner kubikmeter skog har skadats och det är alltså betydligt mer än man först trodde.

I Jönköpings län är skadorna värst i de östra delarna av länet och kartorna visar också att Jönköpings län är mycket hårt drabbat.

Skogstyrelsen uppmanar nu skogsägarna att skynda på arbetet med att få ut de stormfällda träden för att granbarkborren inte ska få fäste, för i så fall hotas även den skog som står upp.