Jönköping får en egen cityakut?

Idag lade den borgerliga alliansen i landstinget fram sin vision om hur primärvården ska utvecklas i framtiden - och budskapet var tydligt. Det är alternativa vårdformer som gäller.

Och en tanke är att en cityakut skulle kunna lätta på trycket på vårdcentralerna.

För att öka valmöjligheten för medborgarna kommer man göra stora satsningar på att lägga ut vård på entreprenad, bland annat undersöker man möjligheten att öppna en cityakut i centrala Jönköping.

Primärvården orkar inte med den höga belastningen från patienterna, och det gör inte akuten på Ryhov heller, enligt landstingsrådet Rune Backlund.

- Jönköpingsområdet växer hela tiden och vi ser ju att de vårdcentraler vi har är väldigt hårt belastade och vi måste tillskapa ytterligare möjligheter i det här området, säger Rune Backlund.

Förutom satsningar på fler allmänläkare i primärvården, bättre tillgänglighet när man ringer till vården och fortsatta satsningar på att utbilda ST-läkare, så öppnar man nu - trots tidigare protester från personal på vårdcentraler - upp möjligheten för ännu mera vård via entreprenad. Det centerpartistiske landstingsrådet Rune Backlund menar att det behövs med tanke på att vårdbehovet ser så olika ut.

Alliansen tror att det blir lättare att följa varje enskild individ om valmöjligheten blir större.

Men Carina Ödebrink som är socialdemokratisk ledamot i landstinget menar att man istället splittrar landstingets organisation om man förlitar sig för mycket på vård via entreprenad.

- När man pratar om entreprenader och att lägga ut vård på andra utövare så kan jag tycka att det blir svårare att få till den här samverkan då. Alliansen har brustit i dialogen med personalen och man är osäker ute i verksamheten vad det innebär för dem personligen. Det säger Carina Ödebrink.

Men Rune Backlund menar att bara man tydligt visar vad primärvården är till för så kommer man att lösa de långa köerna och bristen på allmänläkare.

- Det är viktigt att vi signalerar både ut mot allmänheten och också för de som ska jobba i vården att vi vill ha en hög status för det vi gör, en kvalitativt bra vård helt enkelt. Det säger Rune Backlund.