Arbetsmiljön för vägjobbare granskas

Farliga vägarbetsplatser får i dagarna besök av Arbetsmiljöverket. I Växjö distrikt som omfattar Blekinge, Småland och Öland kommer 30 arbetsplatser att kontrolleras.

Anledningen till kontrollerna är att vägarbetarnas arbete är riskabelt och olycksdrabbat. De senaste åren har flera dödsfall och svåra personskador inträffat vid trafikolyckor som hänt vid vägarbeten.
Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera att arbetet vid vägarna följer säkerhetsföreskrifterna, till exempel att det finns en arbetsmiljöplan.