Länstrafiken kritisk mot Banverkets planer

Jönköpings länstrafik är kritisk till banverkets reviderade framtidsplan fram till 2015. I ett yttrande över planen påpekar ledningen för länstrafiken flera brister i planen.

Bland annat vill man att det byggs dubbelspår mellan Rocksjön och centrala Jönköping. Ledningen vill också rusta upp sträckan Sandhem och Nässjö så att tågen kan köra 160 kilometer i timmen där, och att banan mellan Jönköping och Värnamo byggs om så att tågen kan köra fortare där också.

Alla dom här sakerna har plockats bort i Banverkets långtidsplanering, men länstrafiken i Jönköping vill alltså ha tillbaka dom in i planen.