Syskon: "vårdboendet förkortade mammas liv"

En kvinna och hennes syskon anmäler Gränna korttidsboende till socialstyrelsen. Deras mamma bodde i flera omgångar på korttidsboendet, och syskonen menar att mamman utsattes för många fel innan hon till slut avled.

Mamman blev felmedicinerad, anser syskonen, och personalen såg inte hur dålig hon blev, och personalen informerade inte dom anhöriga om till exempel förändringar i medicineringen.

Vår mammas liv förkortades på grund av dom fel som gjordes, skriver syskonen i sin anmälan till Socialstyrelsen.