Utgrävningar kostar Jönköping 230 000

Nu måste Jönköpings kommun bekosta arkeologiska undersökningar i området Tahe utanför Taberg, där kommunen planerar nya bostäder. Totalt kommer undersökningarna att kosta runt 180 000 kronor, och det är två områden som ska undersökas.

I det ena området har förhistoriska boplatser hittats - och utgrävningarna där kommer att kosta runt 160 000. Länsstyrelsen vill även att man undersöker ett annat område precis intill - för att få reda på om det finns fornlämningar där också. Det kommer att kosta runt 20 000 kronor.

Dessutom måste kommunen betala utgrävningar på Visingsö i Stigby där Jönköpings Energi ska lägga en ny elkabel. Länsstyrelsen anser att det måste klarläggas om det finns dolda fornlämningar där, och det kommer att kosta kommunen nästan 50 000 kronor.