Krögare klagar återigen på avgifter

Nu kommer nya klagomål om att kommunen ta ut för höga kontrollavgifter vid tillsyner i restaurangkök.

Som Nyheterna berättat tidigare slår kommunernas höjda avgifter hårt mot många små restauranger i länet.

Den här gången har en krögare i Gränna och en i Jönköping vänt sig till Länsstyrelsen och klagat på avgifter på 5600 kronor per år för kommunens kontroller.

Men krögarna får inget gehör av länsstyrelsen, avgifterna är rimliga, menar länsstyrelsen.