Elev anmäler lärare för rasism

En elev vid en av yrkesutbildningarna på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping har gjort en anmälan till Skolverket. Eleven anser att en lärare på utbildningen uttrycker sig rasistiskt, och diskriminerar en elev med utländsk härkomst.

Eleven tycker också att vissa delar av utbildningen inte följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Skolverket har nu skickat anmälan till Jönköpings kommun som ska utreda dom här uppgifterna. Senast den 20 juni ska kommunen redovisa för Skolverket hur man följt upp den här anmälan från eleven på Bäckadalsgymnasiet.