Skolverket granskar Louise skolgång

Nu kommer även Skolverket att granska hur Vetlanda kommun skött turerna kring ”fallet Louise”.

Skolverket ska undersöka om kommunen tagit sitt ansvar när det gäller Louise’s skolgång, det säger Antons Strand som är Louise juridiska ombud till Nyheterna.

Under långa tider när Louise levde med sin psyksjuke och missbrukande pappa gick hon inte i skolan och nu vill Skolverket titta på om kommunen gjort vad de kunnat för att Louise skulle komma till skolan.

Nyligen beslutade även Justietieombudsmannen, JO, att granska fallet. Bland annat ska JO undersöka om kommunen diariefört alla uppgifter som kommit in till kommunen om hur Louise haft det.

Ann-Sofie Karlman
ann-sofie.karlman@sr.se