Valfrihet nyckelord för äldrevård

Vill de gamla på Jönköpings kommuns äldreboenden hellre gå ut i solen än få städat i sin lägenhet, då ska de få det.
Det är ett konkret exempel på vad den borgerliga alliansen i Jönköpings socialnämnd menar med att jobba för en vård med större valfrihet än tidigare.

- Hela vår programförklaring bygger på att vi ska ta hänsyn till individen säger Jan-Egon Leo som är Socialnämndens ordförande.

Först och främst kommer det att satsas pengar på hemtjänsten, de gamla ska själva i större utsträckning få välja vad de vill ha gjort hemma och vem som ska utföra tjänsten. Så småningom kommer det här också att gälla på de olika typerna av vårdboende i kommunen.

Med den här valfriheten som alliansen nu förespråkar, öppnar de också upp möjligheten för andra, nya, aktörer inom vården. Socialnämnden tittar just nu på två olika möjligheter.

Det ena handlar om att kommunen lägger ut mer av vården via entreprenad och den andra är den så kallade kundvalsmodellen, att man låter vårdtagaren själv välja från vilket företag man vill ha hjälp. Men många menar att det finns risker med valfriheten, bland annat att det blir svårt att garantera lika vård överallt.

- Det finns inga risker för det, under förutsättning att vi får klara riktlinjer och att det bestäms att vi kräver det här av utförarna säger Leo.

Helena Gustafsson
helena.gustafsson@sr.se