Järnvägsstyrelsen vill ha bättre säkerhet i Nässjö

Järnvägsstyrelsen är kritisk till hur säkerheten sköts dels på banverkets industridivision i Nässjö, dels på banverket produktion, också det i Nässjö.

En inspektion som genomfördes förra året visar till exempel att man inte kollade att inhyrda fordon var besiktigade och underhållna enligt de krav som ställs. Inte heller kontrollerades att inhyrd personal till exempel genomgått de hälsoundersökningar som reglerna kräver.
Senast den 1 juni vill järnvägsstyrelsen ha svar på vad man ska göra åt bristerna.