HD prövar inte skattedom mot skrothandlare

Domen mot en skrothandlare i Värnamo på ett års fängelse för skattebrott står fast.

Högsta domstolen prövar inte domen, och därmed gäller Hovrättens dom.
Mannen dömdes för att han inte deklararerat sina inkomster under ett par års tid. Hovrätten ansåg att brottet var grovt, och domen blev alltså ett års fängelse.