Färre vårdplatser drabbar patienterna "Ekonomin går före vården"

Nu slår landstingets dåliga ekonomi direkt mot patienterna. För förutom att Jönköpings sjukvårdsområde satt stopp för att anställa mer personal ska också antalet vårdplatser minskas. Från från och med i höst kommer alltså färre personer än tidigare att kunna läggas in på sjukhus.

-Vi kommer att se över vårdplatsutnyttjandet för att se om vi kan göra några nerdragningar efter sommaren, säger KG Bartoll, sjukvårdsdirektör. 
-Det kan bli nödvändigt i den ekonomiska situation vi har just nu.
Diskussionerna går heta just nu mellan KG Bartoll och cheferna på medicin, ortopeden, kirurgen och så vidare.
Prognosen säger att Jönköpings sjukvårdsområde går 70 miljoner kronor back och frågan är på vilka avdelningar man kan dra ner på kostnaderna.
-Vi måste se över alla sektioner och se om man kan jobba smartare, säger KG Bartoll.
Tidigare i veckan införde man anställningsstopp i hela Jönköpings sjukvårdsområde, men fler åtgärder för att få ordning på ekonomin väntar. De höga läkemedelsutgifterna måste ner. Blodprover och andra tester får inte kosta så mycket som de gör.
Och så ska alltså antalet vårdplatser, som idag är 550, bli färre. Men hur många färre kan sjukvårdsdirektören inte säga idag.
-V har inte satt någon siffra, utan varje verksamhetschef måste tala om vad som är möjligt.

Planen är i alla fall att neddragningarna ska ske till hösten. Frågan är hur det går ihop med vårdgarantin som säger att patienter som blivit lovade operation ska få en inom 90 dagar..

-Det är ett jättebekymmer, men ekonomin är viktigast, säger KG Bartoll.
-Vården kommer i andra hand, vi kan inte göra mer sjukvård än vad vi har pengar till.

-Vissa grupper av patienter, de som kan vänta på vård, kommer att drabbas och få vänta, säger Bartoll.

Jessica Sonelius

jessica.sonelius@sr.se