Lärarförbundet vill ha stopp för fler skolentreprenader: "Utred statens ansvar först"

Efter den senaste tidens debatt om skolan i bland annat Mullsjö och Jönköping så kräver nu Lärarnas Riksförbund ett tillfälligt stopp för nya kommunala friskolor och skolor på entreprenad.

Lärarförbundet vill i stället se en utredning om vem som har ansvaret för skolan innan fler ombildningar av skolor görs.
-Jönköping är ett så tydligt exempel på att olika ägandeformer dyker upp lite varstans i Sverige.
-Det som behövs nu är en utredning eller utvärdering av var statens ansvar finns i förhållande till skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
 
Diskussionen om hur skolan ska styras och drivas har varit intensiv den senaste tiden, och här i Jönköpings län har två kommuner bidragit stort till den debatten.
Dels Mullsjö, där de ledande politikerna tidigare öppnat för att lägga ut hela skolverksamheten på entreprenad, och dels Jönköping, där så kallade kommunala friskolor varit en het potatis de senaste veckorna. 
Och även om det inte existerar nån klar definition av vad till exempel en kommunal friskola är för något, så finns det Enligt Lärarnas Riksförbund kommunala friskolor i 29 av landets kommuner. Ytterliggare 37 överväger att skapa såna skolor.
I början av 90-talet lade staten över ansvaret för skolan på kommunerna. Men Metta Fjelkner på Lärarnas Riksförbund menar att ingen har utvärderat hur politikerna i kommunerna tagit ansvaret för skolan.
Hon ser istället tecken på att skolan har blivit en experimentverkstad för politiker runt om i landet.
-Vi kan bara se att det finns ett stort intresse från många kommuner att inte ta det fulla ansvaret för skolans verksamhet, säger hon.
-Jag vill gärna ha ett stopp för mer entreprenad medan man tittar på hur det ska vara egentligen.
Man måste se över vad kommunaliseringen inneburit, liksom det mer splittrade huvudmannaskapet, säger Metta Fjelkner.

Martin Eriksson

martin.eriksson@sr.se