30-tal outredda barnfall i Vetlanda

Nu kommer nya uppgifter om brister inom socialförvaltningen i Vetlanda. Just nu ligger ett 30-tal anmälningar som gäller barn och unga som kan ha farit illa outredda på socialförvaltningen. Och politikerna fick inget veta.

Handläggarna hinner inte med och flera av anmälningarna är flera månader gamla.

Vänsterpartisten Carina Strömbäck, ledamot i sociala utskottet är kritisk.

- Man måste få läget under kontroll. Jag tycker personligen att det är konstigt att vi inte blivit informerade tidigare om detta, säger Carina Strömbäck.

Hon är en av ledmöterna i sociala utskottet som fått del av informationen som nu ska föras vidare till kommunens högsta ledning för åtgäder.

- Barnen som anmälningarna gäller har fått vänta längre än de behövt. Det är beklagansvärt och inte rimligt, säger Carina Strömbäck.

Carina Strömbäck tror en orsak till att ärendena blivit liggande är turbulensen efter fallet Louise som har skapat sjukskrivningar. Det har också tagit mycket tid att gräva fram handlingar som journalister begärt ut sedan fallet började få uppmärksamhet, tror Carina Strömbäck.

Rekryteringar pågår men det kan ta tid innan folk kommer på plats, tror Carina Strömbäck.