Skogsbolag vill ha dispens med stormvirket

De stora skogsbolagen med Södra, Sydved och Sveaskog i spetsen vill ha dispens till den 1 augusti för att få ut det fällda skogen efter stormen Per.

Enligt lagen ska virket vara ute före den 1 juli. Men bolagen gör bedömningen att man inte kommer att hinna med.

Skogsstyrelsen har inte tagit ställning till ansökan ännu säger Håkan Wirtén, överdirektör på Skogsstyrelsen i Jönköping till Hallandsposten.