De vill starta hemtjänst för invandrare

När allt fler invandrare blir äldre och i behov av vård så öppnar sig nu en marknad för privata vårdgivare.

Landstinget och många kommuner funderar ju på att lägga ut delar av vården på entreprenad, och nu kommer företag som enbart riktar in sig på äldre människor med invandrarbakgrund.

Och behovet är stort, säger vd: n Vilbert Soleymanian. Han menar att det i dag finns ett antal äldre pensionärer med invandrarbakgrund som väljer bort den vanliga, kommunala hemtjänsten. Orsaken är att de tycker det känns otryggt att få hjälp med duschning, klädtvätt eller handling av en person man inte förstår.

Under arbetskraftsinvandringen mellan 50- och 70-talet kom många människor från andra länder till Sverige, och det finns även en del äldre som invandrat på senare år för att få spendera tid med sina barn och deras familjer. 2010 kommer det finnas närmare 200 000 äldre invandrare i Sverige, och majoriteten av dem är svenska medborgare.

Vilbert Soleymanian tror att den kommunala vården inom hemtjänsten har missat att jobba med de kulturella skillnaderna som ändå finns.

- Man har pratat om mångfald, men det har inte blivit rätt man, kvinna på rätt plats.

Målet för företaget, som heter Basic Care Unit, är att jobba som entreprenörer åt Jönköpings kommun. Men Jan Egon Leo, som är moderat ordförande inom socialnämnden, kan inte lova nåt samarbete i nuläget.

Än så länge ligger alltså företaget i startgroparna, men Vilbert Soleymanian tror att den här typen av tjänster kommer behövas allt mer.

- Jag har egen erfarenhet - har ju sett mina egna anhöriga.