Nu ska förekomsten av mobbning kartläggas

Nu i veckan kommer ett stort antal elever, föräldrar och skolpersonal i Jönköpings kommun att få fylla i en enkät.

Undersökningen innehåller frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling.

Det är de styrande politikerna som vill ta reda på hur stora de här problemen är - för att se vilka insatser som behövs.