Fortfarande hygienslarv hos vårdpersonal

Trots att sjukvårdspersonalen i länet har skärpt till sig när det gäller kläder och hygien så finns det fortfarande brister.

Inte ens sex av tio vårdanställda följer de grundläggande renlighetsrutinerna och då är det ändå en förbättring sedan i höstas, då färre än hälften följde rutinerna.

Det här visar en undersökning som landstinget gjorde i februari och mars då över 730 vårdanställda observerades.

Undersökningen visar också att en fjärdedel av personalen klär sig fel och till nästa mätning som blir i sommar måste avdelningarna bli bättre, säger hygiensjuksköterskan Gunhild Rensfeldt. Bland annat ska det råda nolltolerans för klockor och smycken på vårdpersonalen.