Tvist mellan SJV och Kennelklubben avgjord

Hundägare slipper nu att betala extra för hundregistret i landet. Ja, det är en av slutsatserna man kan dra när tingsrätten idag meddelade dom i ett segdragen tvist.

Det hela handlar om att Svenska Kennelklubben stämt Jordbruksverket och krävt åtta miljoner kronor för att man skött hundregistret, men ansåg att man inte fått pengar för det.

Tingsrätten ger rätt åt båda parter i olika frågor. Det slutar med att Jordbruksverket ska ge 1,9 miljoner tillbaka till kennelklubben. Men kennelklubben döms å andra sidan att betala cirka 1,4 miljoner till jordbruksverket, bland annat för rättegångskostnader.