Vanligt att unga kör berusade

Nästan var fjärde kille i årskurs två på gymnasiet i Jönköpings län har kört ett motorfordon berusad och bland tjejerna i samma ålder har nästan var tredje av dem åkt med en berusad förare.

Det här framgår av en färsk rapport om ungdomars drogvanor. Sofia Enell på Luppens kunskapscentrum har sammanställt rapporten.

- Jag tycker det är oroande att se att det är så stor andel av ungdomarna som kört berusade, säger hon till nyheterna.

Samtliga av länets ungdomar som går i årskurs två i gymnasiet har fått svara på frågor om sin attityd till droger. Det är Luppens kunskapscentrum i Jönköping som sammanställt rapporten och de har tidigare gjort samma undersökning bland länets niondeklassare.

Den här undersökningen visar att drickandet ökar rejält från årskurs 9 till andra året på gymnasiet medan användningen av tobak bara ökar marginellt. Och Sofia Enell tror att det beror på föräldrarna.

- Föräldrarna är mer restriktiva med rökning än med alkohol, säger Enell.

Den kommun i länet där användningen av alkohol och tobak är klart lägst är Gnosjö. Var fjärde elev i årskurs två där uppger att deras föräldrar förbjuder dem att dricka alkohol, medan motsvarande siffra i länet som helhet är 11%. Störst är andelen alkoholkonsumenter bland andraklassarna på gymnasiet i Mullsjö.

Sofia Enell tror att attityden bland föräldrar kan komma att förändras under de närmaste åren.

- Det finns kommuner som satsar på att förändra föräldrarnas attityd och inställning och det blir spännande att se vilken inverkan det kommer ha, säger Sofia Enell.

Mikael Olofsson

mikael.olofsson@sr.se