Ingen försäljning av tranåslägenheter

Kommunala Tranåsbostäders planer på att sälja av närare 400 lägenheter har stött på patrull.

Igår var det meningen att kommunfullmäktige i Tranås skulle godkänna affären, värd drygt 113 miljoner kronor.

Men skeptiker inom fullmäktige drev istället igenom en återremiss av ärendet, som nu måste ut på en ny runda.