Effektivt jordbruk ger mörkare Småland

Skogsbygdernas odlingslandskap med all sin växtrikedom kommer att ta stryk i framtiden.
För när jordbruket effektivseras och lantbrukare satsar på större djurbesättningar och spannmålsodlingar kommer mindre betes-och odlingsmarker slås ut.

Ett mörkare småland, med mer skog, och mindre odlingslandskap och betande djur.

Så kan framtiden se ut för en skogsbygd som Småland, det konstaterar Jordbruksverket i sin framtidsstudie om svenskt jordbruk och dess miljökonskevenser.

För om, och när, lantbrukare väljer att effektivsera sitt jordbruk i takt med en alltmer hårdnande konkurrens på världsmarknaden är det större djurbesättningar och produktionsenheter som gäller.

Att tänka småskaligt kan bli för kostsamt om man vill hänga med i konkurrensen.

Mindre lantbruk med små betesmarker och odlingar spridda i det småländska landskapet, det kan bli ett minne blott.

En sån utveckling kommer drabba skogsbygden och odlingslandskapet vi är vana att se i Småland kommer ta stryk. Det säger miljöekonomen Bo Norell som arbetat med jordbruksverkets framtidsstudie.

- Det har en påverkan på de natur- och kulturvärdena som vi har som mål att bevara. Det kommer att krävas insatser för odlingslandskapet säger Norell.

För att rädda odlingslandskapet anser miljöekonomen Bo Norell att man i framtiden ska hjälpa lantbrukare att få råd att fortsätta satsa på att också hålla igång mindre åkrar och betesmarker.

- Lantbrukarna måste helt enkelt få ersättning för de kostnadsökningar de har när det gäller att sköta sådana här marker säger Norell.

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se