Stor plastmässa arrangeras i Jönköping

Mässarrangören Elmia i Jönköping har fått uppdraget att arrangera ännu en stor mässa.

Och det handlar om plast.

Våren 2009 öppnar portarna för en skandinavisk mässa för plast- och gummiindustrin, under namnet Elmia Polymer. Och det i samarbete med Tysklands största privata mässarrangör. Det skriver näringslivssajten Mentoronline.

Jönköpings geografiska läge mitt i ”Plastriket” är ett tungt vägande skäl till varför vi valt att arrangera en mässa för plast- och gummiindustrin på Elmia, säger Johan Ingemansson, projektledare.