Dyrt för Jönköping när friskolor vill utöka

Det kommer att kosta Jönköpings kommun nästan 16 miljoner kronor att anpassa sig till nya privata gymnasier som nu vill starta i kommunen. Det är Wahlters gymnasium, Ultra education och John Bauergymnasiet som vill starta nytt och utöka med tillsammans över 600 elever till 2010.

I en ny rapport från skolförvaltningen framgår det att varje elev som lämnar den kommunala skolan till en friskola kostar kommunen 25 000 kronor i omställningskostnad, det handlar om tomma lokaler och lärare som blir övertaliga.

Totalt om de tre gymnasierna växer som planerat blir notan för Jönköpings kommun alltså nästan 16 miljoner kronor, något som Jönköpings kommun nu påpekar till Skolverket som beslutar om gymnasierna får starta eller inte.

En följd om alla friskolor startar är att så mycket som varannan elev på samhällsvetenskaplig programmet kan gå i friskola 2010 och därmed kan Jönköpings kommun tvingas lägga ned en gymnasieskola.