Nya villatomter i Eksjö väcker protester

Eksjö kommuns beslut att skapa 19 villatomter på området som heter Talludden norra väcker protester.
Flera personer har överklagat planerna

En kvinna menar att tomterna kommer att öka koldioxidutsläppen eftersom biltrafiken ökar. Hon föreslår mer centralt placerade bostäder i stället. En annan skriver att området är ett omtyckt rekreationsområde, och att hennes möjligheter att driva skogs- och jordbruk på grannfastigheten begränsas.

En annan markägare som är granne till området menar att hans skogsbruk kommer att påverkas.

Nu får länsstyrelsen pröva planen för Talludden norra i Eksjö.