Förslag på elevtelefon för mobbade elever

Centerpartisten Marie Söderström vill inrätta en elevtelefon i Jönköpings kommun. Telefonen skulle vara till för elever som känner sig mobbade, kränkta eller utsatta på något vis.

En elev som blir utsatt för mobbning blir inte alltid trodd när han eller hon berättar, och det kan också vara svårt att våga berätta.

Det skriver centerpartisten Marie Söderström i en motion till kommunfullmäktige i Jönköping.

För att underlätta för mobbade elever att berätta och för att ge ett bättre stöd föreslår hon att man utreder möjligheten att införa en så kallad elevtelefon i kommunen dit eleverna kan vända sig för att få stöd.