Kommunen deltar i Munksjödiskussioner

Ledningen i Jönköpings kommun är beredd att delta i diskussioner om föroreningarna i sjön Munksjön.

Tidigare har ju en undersökning av länsstyrelsen visat att pappersföretaget Munksjö ensamt är ansvarig för kvicksilverföroreningarna och bör betala för utredningen kring dem.

Men företaget protesterade mot det här och menade att fler bär ansvaret för utredning och sanering och att man bör ta hela sjön med i planeringen på en gång.

Jönköpings kommun kontaktades och nu blir det alltså överläggningar mellan kommunen, företaget Munksjö och länsstyrelsen när det gäller saneringen av Munksjön.