Betydligt färre varsel i år

Ett av bevisen på att det råder högkonjunktur i landet är att antalet varsel har minskat. Och det betydligt.

Under årets första fyra månader varslades 237 personer här i länet.

Och det är inte ens en tredjedel av antalet varsel under samma period förra året - då var siffran över 720 stycken.

Och trenden är densamma i hela landet, säger länsarbetsnämndens Bo Jansson till Nyheterna.